Xiannggong mountain, Cormorant fisherman, Guilin, Yangshuo, Xingping, Avatar, Zhangjiajie, Travel in China, China travel, China trips, Photo Tour in China, China photo tours

Xiannggong mountain, Cormorant fisherman, Guilin, Yangshuo, Xingping, Avatar, Zhangjiajie, Travel in China, China travel, China trips, Photo Tour in China, China photo tours